Monday, October 24, 2011

Kem Pemantapan Sahsiah diri SMK Daerah RaubKem pemantapan sahsiah diri Sekolah -sekolah menengah Daerah Raub telah diadakan dua sesi iaitu sesi lelaki pada17-19 Okt dan sesi perempuan pada 19-21 Okt 2011 dan diantara aktiviti yang di laksanakan jungle tracking sambil bersolat dalam hutan dan aktiviti tali tinggi.disamping itu aktiviti pengisian rohani juga dilaksanakan saperti qiamulai  dan tazkirah

No comments: